2010/Oct/21

ใครๆก็กล่าวว่าจีนเงินเยอะ รวยอย่างโน้น สร้างอย่างนี้ ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร... ก็ขนเงินไปลงทุนซื้อโน้นซื้อนี่มาเป็นเจ้าของ...

ผมมองในมุมกลับกันครับ...
แน่นอนว่าตอนนี้จีนนั้นเป็นคลื่นลูกใหม่ ประเทศที่มีประชากรมาก ย่อมมีเงินในระบบไหลเวียนมาก เงินสำรองก็มาก ทำมาค้าขายอะไรก็กำไรงาม (เยี่ยมไปเลย) มีการขยายอนานิคมการลงทุนออกนอกประเทศ และพยายามกลืนเอเชีย

ประชากรในประเทศหลังจีนเปิดเสรีการค้า ก็สามารถลืมตาอ้าปากได้ จากการหาช่องโอกาสทางการค้าที่ยังไม่มีคนทำในประเทศ บางคนก็ล้มละลาย บางคนก็ร่ำรวย บางคนก็เกือบเอาตัวไม่รอด

แต่ที่เป็นเช่นนั้นได้เพราะว่า จีนยังอยู่ในช่วงที่เติบโตยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว เมื่อใดที่จีนใกล้จะถึงอิ่มตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาภาวะเศษฐกิจซบเซาจะตามมา...

จากวิกฤติต้มยำกุ้ง มุ่งหน้าสู่แอมเบอร์เกอร์ และเติบโตไปยังหูฉลามน้ำแดง

อาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้ แต่ในอนาคตก็มีโอกาสเกิด


สุดท้าย...
เกรดออกเพิ่มอีกตัวแล้ว ได้ S มาเพิ่ม!!! เกรดสูงขึ้น!!!

Comment

Comment:

Tweet


ใกล้จะได้อยู่กองกำลังต่อต้านเทนชิ SSS สินะครับ cry

sad smile พอถึงจุดอิ่มตัวกันหมดแล้ว โลกเราจะเกิดอะไรขึ้นเนี้ย? (ไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ)
#3 by Shih-Hwa J. Tenkaminari At 2010-10-22 07:51,
SS นี่หน่วยทหารของฮิตเลอร์หรือเปล่า
#2 by tenshi At 2010-10-22 00:16,
อีกหน่อยจะได้ SS ?
#1 by Jammaster X At 2010-10-22 00:10,

Oinari-sama
View full profile